Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Versnellen en vertragen: over de woningbouw als mammoettanker

29 janRuimtelijke Ordening, WonenTijdens de crisis kwamen meerdere gemeenten in de problemen door een overaanbod aan bouwplannen. Veel gemeenten hebben daarom de afgelopen jaren de plancapaciteit teruggebracht. Nu de vraag op de woningmarkt in een deel van het land weer aantrekt – en hard ook, in sommige regio’s – blijkt het lastig te zijn om de productie weer te versnellen.

In de Zuidelijke Randstad moeten in het komende decennium ongeveer 150.000 woningen worden gebouwd. In lijn met het ruimtelijk beleid en met de vraag naar stedelijk wonen moet dat vooral binnen de contouren van de bestaande bebouwing plaatsvinden. In het gesprek tussen gemeenten, provincie en Rijk kwam aan de orde dat gezien de beperkte binnenstedelijke plancapaciteit de bouwproductie op die locaties over twee jaar stil zou vallen. Dat was aanleiding voor een door RIGO uitgevoerde inventarisatie van woningproductie en bouwplannen in deze regio’s.

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin