Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

factsheets Leefbaarometer – bevolkingsdaling

03 julDemografie, Leefbaarheid

In de voortgangsrapportage 'Actieplan Bevolkingsdaling 2018' van het Ministerie van BZK worden relevante ontwikkelingen beschreven in de 20 benoemde krimp- en anticipeerregio’s in het land.

Voor het thema leefbaarheid maakt het Ministerie in de voortgangsrapportage onder meer gebruik van de analyse die is gemaakt in de rapportage ‘Verbetering en verschillen: een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016’. RIGO en Atlas voor Gemeenten brachten de stand en ontwikkeling van de leefbaarheid in de krimp- en anticipeergebieden in Nederland in beeld. Dit is vervolgens zichtbaar gemaakt in kaartbeelden en grafieken. De factsheets per regio gaan in op de ontwikkelingen van de leefbaarheid én op welke dimensies en/of indicatoren de ontwikkelingen zich vooral voordoen. 

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin