Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

VBO publicaties

Brochures en boeken VBO


Privacygedragscode

In 2010 herzagen de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Marktonderzoeksassociatie (MOA) hun gezamenlijke Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uit 2004 in het licht van nieuwe (nationale en Europese) wet- en regelgeving. De Gedragscode is een code voor het verwerken van persoonsgegevens voor onderzoek en statistiek. Bij besluit van 21 juni 2010 gaf het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een goedkeurende verklaring af voor de Gedragscode. Zie:

Privacygedragscode VBO VSO en MOA 2010
In 2017 hebben de brancheverenigingen MOA, VBO en VSO de nieuwe integriteitscode voor statistisch- en data-analytics onderzoek conform de AVG opgesteld. Deze code is in april 2018 voor een goedkeurende verklaring aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De code bevat richtlijnen voor het integer omgaan met data, het vergroten van privacybewustzijn en transparant handelen en communiceren over onderzoek en gebruik van (gevoelige) gegevens. Zodra de Autoriteit Persoonsgegevens de code heeft goed bevonden in het licht van de AVG is deze vanaf de site van de VBO te downloaden. Alle leden van de VBO onderschrijven de nieuwe integriteitscode. Door met een lid van de VBO samen te werken, kunnen opdrachtgevers ervan uitgaan dat het onderzoek AVG-proof (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt uitgevoerd.

Brancheverkenning VBO

Na de brancheverkenningen van 2007 en 2011 heeft de VBO in najaar 2016 voor de derde keer een brancheverkenning uitgevoerd. Hierin heeft zij opdrachtgevers van de VBO-leden gevraagd naar hun opinie over de kwaliteit van het werk van de leden. In de brancheverkenning van 2016 komen twee overkoepelende factoren naar voren die de grootste invloed hebben op het rapportcijfer: de wijze waarop het bureau met de opdrachtgever omgaat en de reputatie van het bureau. De brancheverkenningen hebben ten doel meer inzicht te verkrijgen in de marktpositie van de branche en de wijze waarop bureaus door opdrachtgevers worden beoordeeld en geselecteerd.

De bevindingen van de verkenningen zijn verwerkt in onderstaande uitgaven Brancheverkenning Beleidsonderzoek.

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2011
Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2007

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2016
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin