Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

DSP-groep

DSP-bannerDSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid (ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Inmiddels bestaat het bureau uit ruim zestig medewerkers, die elk hun specifieke vaardigheden combineren met inhoudelijke deskundigheid op één of meer terreinen. We zijn inhoudelijk goed op de hoogte van ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en we weten wat er moet gebeuren om beleid te implementeren en resultaten te bereiken.

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke kanten van zo'n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of (tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van ervaringen die elders zijn opgedaan, maar we zorgen er steeds voor dat onze opdrachtgever hiermee uit de voeten kan.

DSP-groep is werkzaam op de volgende beleidsterreinen:
 • criminaliteitspreventie
 • gezondheidsbeleid
 • grotestedenbeleid
 • jeugdbeleid/-zorg
 • justitie
 • kunst en cultuur
 • onderwijs 
 • openbare ruimte en groen
 
 • sport
 • sociaal beleid
 • stedelijke vernieuwing
 • veiligheidsbeleid
 • welzijn
 • wonen
 • wijkgericht werken
Bewaren Bewaren


Contactgegevens

Oberon Nauta (senior onderzoeker/partner)

Danielle Roosenstein (secretariaat/website)

 
Tel: +31 (0)20 625 75 37 dsp@dsp-groep.nl
www.dsp-groep.nl

Van Diemenstraat 374
1013 CR  Amsterdam 
 


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin