Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Ipso Facto

IPSO-FACTOSinds 1982 verricht Ipso Facto onderzoek op het gebied van met name ‘zorg en welzijn’ en ‘sociale zekerheid en arbeid’ voor onder andere lokale, regionale en landelijke overheden, belangen- en cliëntenorganisaties en onderzoeksfondsen. Met een flexibel en enthousiast team van ongeveer 12 medewerkers levert Ipso Facto maatwerk. Omvangrijke en meerjarige projecten zoals de landelijke Wvg-evaluatie of onderzoek naar transmurale experimenten in de zorg behoren niet tot de uitzonderingen. Ipso Facto heeft haar naam hoog te houden wat betreft het tijdig opleveren van complete, toegankelijke en bruikbare rapporten.

Contactgegevens
Matthieu den Hoedt (directeur)
 
Tel: 070-3260456 algemeen@ipsofacto.nl
www.ipsofacto.nl

Postbus 82042

2508 EA  Den Haag

 Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin