Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Oberon

Oberon maart 2015Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat landelijk opereert in de onderwijs- en welzijnssector. Belangrijke thema's zijn: de lokale educatieve agenda, onderwijsachterstandenbeleid, jeugdbeleid, monitoring en evaluatie van beleid, onderwijshuisvesting, school en veiligheid, voor- en vroegschoolse educatie, schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten. kwaliteitszorg en sociale competentie. Oberon verleent ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid. Oberon besteedt daarbij met name aandacht aan de regierol die landelijke en lokale overheden steeds vaker krijgen bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid.

Contactgegevens

Eef Jacobs  en Ton Klein (directie)
Marja Knegt (office manager / algemene zaken)
Yolanda Rops (adviseur HR)
 
Tel: 030-2306090
Fax: 030-2306080
info@oberon.eu
www.oberon.eu
Postbus 1423
3500 BK  Utrecht
 


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin