Etil is een regionaal economisch onderzoeksbureau dat werkt voor overheden, instellingen en bedrijfsleven. Sinds 1932 onderzoekt en adviseert Etil op de terreinen wonen, werken en leven. Etil onderzoekt en adviseert. Etil is onafhankelijk, levert wetenschappelijk verantwoord maatwerk en verschaft zo een doordachte basis voor uw beslissingen.

Overheden, instellingen en bedrijfsleven staan vaak voor ingrijpende besluiten. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen die zich op mondiaal, Europees en nationaal niveau voordoen, hebben consequenties voor de eigen omgeving. Trends komen en gaan. Welke richting moet een onderneming inslaan, welk beleid moet een overheid voeren?

Ons sterke punt is dat wij brede ontwikkelingen beoordelen op hun regionale consequenties door het schetsen van regiospecifieke beelden. Die regiobeelden kunnen betrekking hebben op een wijk, een gemeente, een provincie of een euregio. Maar ze kunnen ook gefocust zijn op een sector, een bedrijvencluster of individueel bedrijf. Etil brengt veranderingen in beeld en levert de informatie die nodig is om de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen goed in te schatten.

Of het nu gedegen onderzoek of advies betreft, we bekijken thema’s altijd in hun onderlinge samenhang en plaatsen deze in de juiste context. Middels persoonlijke interviews, kennissessies en structureel deskresearch hebben wij continu voeling en binding met regio’s en sectoren en weten wij wat er speelt.

Degelijk onderzoek gecombineerd met interactieve dashboards en duidelijke data-visualisaties. Zodat u niet hoeft af te wachten, maar kunt anticiperen.

Etil: Basis voor beslissingen

Roger Schils (directeur)
Handelsstraat 34 (Hoofdkantoor)
6135 KL Sittard
Nederland
Ga naar boven