Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Op dit moment voelt de helft van de vrouwen zich niet goed vertegenwoordigd in de politiek. Ze vinden bovendien dat het hoog tijd is voor een vrouwelijke premier. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant.

Lees verder +

I&O Research onderzocht voor de gemeente Amsterdam de begrijpelijkheid en duidelijkheid van brieven die de gemeente stuurt aan haar inwoners.

Lees verder +

Landelijk representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van Vrij Nederland.

Lees verder +

Evaluatie van I&O Research in opdracht van de vier Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees verder +

Interview Volkskrantjournalist met I&O onderzoeker Peter Kanne

Lees verder +

Wat vinden Nederlandse burgers van de toekomst van Europa?

Lees verder +

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een indicatie van wat burgers en ondernemers opvalt met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Smallingerland.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van het Parool.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda

Lees verder +
Ga naar boven