Voor de onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie zoekt het Verwey-Jonker Instituut een onderzoeker met kennis en onderzoekservaring op het terrein van maatschappelijke participatie en met affiniteit met het thema integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland.

Het onderzoek omvat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Te denken valt aan onder meer evaluatieonderzoek, actie-onderzoek, participatief onderzoek en analyse van bestaande databestanden. Bij veel van hun onderzoek werkt het Verwey-Jonker Instituut, vanuit een onafhankelijk perspectief, nauw samen met betrokken groepen en relevante stakeholders.

Heb je gedegen ervaring opgedaan op een of meerdere van de genoemde thema’s, dan ben je van harte uitgenodigd te reageren. Sollicitaties graag uiterlijk 9 mei 2021.

Meer informatie
Ga naar boven