Het Kohnstamm Instituut zoekt gedreven praktijkgerichte onderzoekers die breed inzetbaar zijn op de domeinen onderwijs, opvoeding en zorg.

Het Kohnstamm Instituut is een zelfstandig, wetenschappelijk onderzoeksinstituut in dienst van het maatschappelijk belang. Het bevorderen van kansen voor jongeren, evenals het versterken van de kwaliteit van onderwijs, opvoeding en zorg door onderzoek en kennisverspreiding beschouwen wij als onze belangrijkste opdracht. We zijn nauw verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werken met een groot aantal verschillende kennispartners samen.

Onze onderzoekers komen uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, Nederlands en taalwetenschappen, en hebben naast vakinhoudelijke expertise gedegen kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Wij bieden een uitdagende functie waarin zelfstandig werken en teamwork hand in hand gaan. Als onderzoeker heb je een grote mate van autonomie met ruime mogelijkheden tot inhoudelijke verdieping op verschillende terreinen.

Meer informatie
Ga naar boven