Voor de onderzoeksgroep maatschappelijke participatie zoekt het Verwey-Jonker Instituut een senior onderzoeker met ruime ervaring met het doen van beleids- en praktijkrelevant onderzoek op een of meerdere thema’s van de onderzoeksgroep, te weten (arbeids)participatie, (gezondheids)zorg, participatie nieuwkomers en/of sociaal domein.

Wat ga je doen?

 • Je verricht zelfstandig onderzoek.
 • Je draagt zorgt voor de kwaliteit en het management van je eigen onderzoek vanaf de ontwerpfase tot en met rapportage of ander eindproduct, uitgaande van begroting en tijdsplanning.
 • Je stuurt in geval van projectleiderschap andere onderzoekers in het projectteam aan.
 • Je stelt offertes op inzake acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten en –programma’s, je bent attent op (externe) ontwikkelingen en onderhoudt actief contacten die van belang zijn voor het verwerven van nieuwe opdrachten.
 • Je publiceert onderzoeksresultaten in rapporten, wetenschappelijke artikelen en voor het veld toegankelijkehandreikingen, factsheets en/of infographics.
 • Je draagt de verworven inzichten uit in presentaties en communicatie met externe partijen.

Wat vragen we van jou?

 • Afgestudeerd in één van de sociale wetenschappen en ruime ervaring met kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek.
 • Expertise op een of meerdere thema’s van de onderzoeksgroep, te weten (arbeids)participatie, (gezondheids)zorg, participatie nieuwkomers en/of sociaal domein.
 • Ruime ervaring met het acquireren van onderzoeksopdrachten.
 • Beschikking over een groot en relevant netwerk.
 • Ruime ervaring met projectmanagement.
 • Aantoonbare redactionele vaardigheden, onder andere door publicaties voor verschillende doelgroepen.
 • Initiatiefrijk, een goed omgevingsbewustzijn, denkend vanuit kansen en een klantgerichte instelling.
 • Goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Sollicitaties graag uiterlijk 9 mei 2021. 

Meer informatie
Ga naar boven