Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek naar een senior onderzoeker die het gezicht kan zijn van de veiligheidspoot van het instituut. Hij of zij heeft bij voorkeur een bestuurskundige of criminologische achtergrond. Het instituut is vooral geïnteresseerd in kandidaten die over zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekvaardigheden beschikken.

Het Verwey-Jonker Instituut wordt veel gevraagd voor onderzoek en advies over lokale veiligheidsproblemen als overlast, verward gedrag en ondermijnende criminaliteit. Het gaat daarbij vaak om het richting geven aan beleid en bestuur en om het verbeteren van een gezamenlijke (netwerk)aanpak van de problemen (zowel sociaal als repressief). Opdrachten omvatten ook thema’s als bedreigingen, discriminatie, huiselijk geweld, eerwraak en prostitutie. Het Verwey-Jonker Instituut is geïnteresseerd in onderzoekers die kennis en ervaring hebben met de wereld van opsporing, handhaving en toezicht, maar die ook vanuit een preventief perspectief naar veiligheidsvraagstukken kan kijken.

Heb je gedegen ervaring opgedaan op deze thema’s? Dan word je van harte uitgenodigd te reageren. Senior onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut hebben aantoonbare vaardigheden en successen in het verwerven van onderzoeksopdrachten of onderzoeksprogramma’s, hebben een breed en relevant netwerk en hebben ruime ervaring met projectmanagement.

Meer informatie
Ga naar boven