Op maandag 17 juni 2024 vindt de 24e Dag van de Sociologie plaats in Nijmegen. De Dag wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit, in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS).

Thema
Klimaatverandering - waar is het sociologisch onderzoek?

Klimaatverandering is ook een sociaal probleem. Toch grossieren sociologen in afwezigheid binnen onderzoeksconsortia die onderzoek doen naar klimaatverandering.

  • Is dat erg?
  • Wat zou sociologisch onderzoek toevoegen?
  • Hoe kunnen we sociologisch onderzoek naar het sociaal probleem klimaatverandering opstarten?
  • Zijn (veel) sociologen huiverig voor actieonderzoek?

Het onderzoek naar de oorzaken en nadelige gevolgen van klimaatverandering vereisen een systeembenadering. Maar wat wordt daarmee bedoeld? We hopen dat de keynote speakers ons zullen inspireren. Zij zullen hun ervaringen binnen transdisciplinaire onderzoeksconsortia met ons delen.

Call for Papers
Iedereen kan een abstract voor een paper indienen (max. 250 woorden) via de website van de NSV. Bij het indienen kunt u aangeven voor welke sessie uw bijdrage bedoeld is. Er zijn naast algemene sessies ook verschillende thematische sessies waarvan een aantal nog open staan voor abstracts. Papers die niet onmiddellijk binnen een thema passen kunnen worden ingediend voor de ‘open sessie’. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u wilt presenteren in het Nederlands en/of Engels. Auteurs kunnen maximaal 1 paper zelf presenteren, maar kunnen wel op meerdere papers op het programma co-auteur zijn.

Het indienen van abstracts kan tot en met 22 maart 2024.

Meer informatie
Ga naar boven