Beleidsonderzoek Online is een E-journal voor en over beleidsonderzoek en beleid. Beleidsonderzoek Online biedt ruimte aan artikelen, columns en essays over de uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek, voorbeelden van benutting van beleidsonderzoek in het beleidsproces, aspecten van en ontwikkelingen in beleidsonderzoek, interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in methoden en technieken en belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beleid, bestuur en/of regelgeving.

De doelgroep van Beleidsonderzoek Online bestaat uit iedereen die beroepsmatig met beleidsonderzoek te maken heeft, dus zowel beleidsonderzoekers als beleidsmedewerkers van de overheid en uit het bedrijfsleven, journalisten, en anderen. Verder ook wetenschappelijk medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden.

Beleidsonderzoek Online is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Het initiatief wordt ondersteund door het Evaluatorennetwerk van de Vide en het Vlaams Evaluatieplatform.

Ga naar de website van Beleidsonderzoek Online

Ga naar boven