Al meer dan 30 jaar voert SEOR wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen. SEOR is een zelfstandig onderzoeksbureau dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam als onderdeel van de Erasmus School of Economics.

MISSIE

SEOR is gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. SEOR helpt opdrachtgevers om een helder begrip te krijgen van deze vraagstukken, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Medewerkers van SEOR hebben, als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, brede ervaring met het efficiënt en effectief toepassen van wetenschappelijke kennis in praktisch onderzoek dat van waarde is voor de opdrachtgever. Wetenschappelijke onderbouwing en objectiviteit zijn daarbij het uitgangspunt.

EXPERTISE EN DIENSTEN

SEOR heeft veel ervaring opgebouwd met economisch onderzoek en advies op het gebied van zes kernactiviteiten: arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en scholing, innovatie, regulering en ondernemerschap. SEOR biedt een breed scala aan diensten, variërend van beleidsmonitoring en -evaluatie, econometrische analyses, experimenten, prognoses en modelbouw tot kwalitatief onderzoek (waaronder scenario-ontwikkeling en enquêtetechnieken).

Dr. Yvonne Prince (wetenschappelijk directeur)
Marconistraat 16 11e verdieping
3029 AK Rotterdam
Nederland
Ga naar boven