Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaat SEOR in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn.

Lees verder +

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Het programma SRS richt zich op regionaal aanpakken van arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Lees verder +

Onderzoek door SEOR in opdracht van werkgeversvereniging Werkgevers in de Sport (de WOS)

Lees verder +

SEOR heeft de ontwikkeling van arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet onderzocht, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Lees verder +

Op 18 mei 2022 is na de Ronde Tafel 'Woensdag Gehaktdag!' van de VBO voor de zesde maal de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek uitgereikt.

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +

Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.

Lees verder +

De gemeente Eindhoven heeft SEOR gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze trajecten

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich specifiek op de vraag welke ondernemende vaardigheden in de huidige coronatijd het meest van belang zijn om een gevoel van werkzekerheid te creƫren.

Lees verder +
Ga naar boven