Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Deventer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW.

Lees verder +

Handreiking in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder +

Evaluatie DSP-groep regionale verwijsindex risicojongeren van Noord-Holland Noord.

Lees verder +

Onderzoek naar de opbrengsten van pilots rechtsbijstand in de gemeente Utrecht.

Lees verder +

SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaat SEOR in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Lees verder +

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening.

Lees verder +

Eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en gemeente Amsterdam.

Lees verder +
Ga naar boven