Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Lees verder +

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein.

Lees verder +

Onderzoek naar kennisniveau van uitkeringsgerechtigden over verplichtingen die horen bij uitkering en over gepercipieerde detectie- en sanctiekans

Lees verder +

Online activiteitenprogramma voor ouderen met taal als middel voor verbinding

Lees verder +

Onderzoek van SEOR in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +

Onderzoek, in opdracht van FNV, onder Nederlanders over zzp’ers, de arbeidsmarkt, platformbedrijven, schijnzelfstandigheid en verbeteringen.

Lees verder +

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende levensterreinen begeleiding nodig.

Lees verder +

In tijden van bezuinigingen snijden of juist investeren in de sociale basis?

Lees verder +

Ten behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA)

Lees verder +
Ga naar boven