Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het Ministerie van BZK stelde RIGO een afwegingskader op waarmee gemeenten tot een onderbouwde keuze voor een instrument kunnen komen.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het minis­terie van Justitie en Veiligheid.

Lees verder +

Nederland is voor de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit een belangrijk productieland voor cannabis en synthetische drugs en voor cocaïne een belangrijk doorvoerland. Deze drugsproductie en -handel hebben ingrijpende gevolgen voor de samenleving.

Het ministerie van JenV wil een periodieke monitor realiseren op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies in Nederland. Om invulling te geven aan de kwantitatieve indicatoren van een mogelijke toekomstige monitor heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aan DSP-groep opdracht gegeven hiernaar een verkennend onderzoek te doen.

Lees verder +

Over de ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen.

Ook na de coronacrisis is er onder Nederlanders brede steun voor de parlementaire democratie en rechtsstaat. Maar het draagvlak voor in de samenleving is niet onvoorwaardelijk. Een aanzienlijke minderheid is bereid om voor urgente en complexe problemen de parlementaire democratie tijdelijk ter zijde te schuiven. Bij jongeren in de leeftijdscategorie 18-24 jaar is deze tendens sterker geworden. Dat blijkt uit het onderzoek Democratisch Bewustzijn in Nederland, dat het Verwey-Jonker Instituut eind 2021 in opdracht van de Anne Frank Stichting heeft gedaan.

Lees verder +

Verwachtingen kiezers en bestuurlijke werkelijkheid lopen sterk uiteen

Lees verder +

Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’.

Lees verder +

Representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Lees verder +
Ga naar boven