Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Zetelpeiling uitgevoerd in samenwerking met Khalid en Sophie.

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

Onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met MDIEU-subsidie, in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Lees verder +

Onderzoek van I&O in opdracht van het programma 'Dialoog en Ethiek.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Binnenlands Bestuur.

Lees verder +

DSP deed in opdracht van het WODC een scoping review naar literatuur die betrekking heeft op de effectiviteit van opsporingsmethoden van de politie.

Lees verder +

Cebeon onderzocht voor het WODC de toepassing van drie bevoegdheden in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes.

Lees verder +

Opinieonderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International naar demonstratievrijheid.

Lees verder +

Evaluatie ‘regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders’ in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees verder +
Ga naar boven