Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek door De Beleidsonderzoekers en Significant APE in opdracht van het ministerie van SZW.

Lees verder +

DSP-groep voerde in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar het bevorderen van ambtelijke integriteit in Caribisch Nederland

Lees verder +

In opdracht van de gemeente Den Haag voerde DSP-groep een onderzoek uit naar de effectiviteit van de vergunningplicht in delen van de Weimarstraat en Beeklaan in Den Haag.

Lees verder +

Verkennend onderzoek van DSP-groep in samenwerking met I&O Research in opdracht van het WODC.

Lees verder +

Zetelpeiling uitgevoerd in samenwerking met Khalid en Sophie.

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

Onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met MDIEU-subsidie, in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Lees verder +

Onderzoek van I&O in opdracht van het programma 'Dialoog en Ethiek.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Binnenlands Bestuur.

Lees verder +
Ga naar boven