Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Belemmeringen bij geldtransacties van migranten naar familie in hun land van herkomst

Lees verder +

Onderzoek naar inclusie in de communicatie en correspondentie van Hogeschool Rotterdam

Lees verder +

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers, in opdracht van het ministerie van OCW

Lees verder +

Regioplan deed onderzoek naar het subsidieprogramma 'Een nieuw bestaan, een nieuwe baan.'

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft Regioplan de opdracht gegeven om ook komende vier jaar jaarlijks te rapporteren over migratie en integratie in Nederland.

Lees verder +

Een studie naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierin

Lees verder +

Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’.

Lees verder +

Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve factoren van onderwijsprojecten tegen segregatie

Lees verder +

Onderzoek van Regioplan en Vrije Universiteit in opdracht van het WODC naar opvang en begeleiding van deze groepen en hoe deze verbeterd kan worden.

Lees verder +
Ga naar boven