Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan onderzocht een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC

Lees verder +

Hoe effectief is de dienstverlening van UWV voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond? en hoe verschilt dat met de effectiviteit voor mensen zonder migratieachtergrond?

Lees verder +

Deze tussenrapportage beschrijft hoe de ontzorgen pilots binnen het thema Ontzorgen er na een half jaar voor staan.

Lees verder +

In het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) heeft het Verwey-Jonker Instituut dit programma van de gemeenten in de regio Alkmaar geëvalueerd.

Lees verder +

Vanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1

Lees verder +

Praktijktesten wijzen uit dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam minder kans maken op een particuliere huurwoning vanwege discriminatie.

Lees verder +

Tussenrapportage waarin beschreven wordt hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder +

Op donderdag 2 april heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ gepubliceerd

Lees verder +

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Lees verder +

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een e-learning ontwikkeld waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen

Lees verder +

Het onderzoek 'De Amsterdamse aanpak' van Regioplan was een van de twee winnende onderzoeken van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019. Interview met een van de onderzoekers.

Lees verder +

Op 7 november 2019 is in Utrecht tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de VBO de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek voor de vijfde keer uitgereikt.

Lees verder +

Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond.

Lees verder +
Ga naar boven