Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit?

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt

Lees verder +

DSP voerde het eerste onderzoek uit naar de etnische diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse film- en audiovisuele sector.

Lees verder +

Onderzoek naar belemmeringen voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.

Lees verder +

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Belemmeringen bij geldtransacties van migranten naar familie in hun land van herkomst

Lees verder +

Onderzoek naar inclusie in de communicatie en correspondentie van Hogeschool Rotterdam

Lees verder +

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers, in opdracht van het ministerie van OCW

Lees verder +
Ga naar boven