Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft I&O Research onderzocht hoe jongeren denken over duurzame energie.

Lees verder +

Omvangrijke studie naar de financieringsbehoeften van de binnenvaart en de toegevoegde waarde en mogelijke structuur van een nieuw op te zetten financieringsinstrument voor de binnenvaart

Lees verder +

Panteia heeft voor de logistieke sector een tco-model (total cost of ownership) van elektrisch vrachtvervoer ontwikkeld.

Lees verder +

Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017.

Lees verder +

Evaluatie in opdracht van het Ministerie BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Lees verder +

RIGO heeft de effecten van voorstellen voor de toekomstige woonruimteverdeling in de regio Amsterdam gesimuleerd

Lees verder +

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO in beeld gebracht aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten.

Lees verder +

Voor de gemeente Scherpenzeel stelde RIGO de nieuwe woonvisie op, gecombineerd met een woningbehoefteonderzoek

Lees verder +

Praktijktesten wijzen uit dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam minder kans maken op een particuliere huurwoning vanwege discriminatie.

Lees verder +

RIGO raamde de woningbehoefte op regionaal, lokaal en kernniveau.

Lees verder +

Ondanks het coronavirus en de verregaande maatregelen om het virus tegen te gaan maken Nederlanders zich zelfs iets meer zorgen over het klimaat dan een maand geleden

Lees verder +
Ga naar boven