Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Voor de VNG verzorgde RIGO de wijziging van de Model Huisvestingsverordening en stelde een handreiking op.

Lees verder +

Historische studie naar de ervaringen met de premiekoopregelingen

Lees verder +

In opdracht van Stichting Huurdersnetwerk Amsterdam onderzocht RIGO de activiteiten van grote beleggers (met meer dan 250 woningen) in Amsterdam.

Lees verder +

Verbetertips voor de vastgoedsturing van woningcorporaties.

Lees verder +

Onderzoek van Regioplan in opdracht van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW).

Lees verder +

In opdracht van de gemeente Assen heeft RIGO een subsidieaanvraag van een corporatie t.b.v. de bouw van sociale huurwoningen op redelijkheid en doelmatigheid getoetst.

Lees verder +

RIGO ondersteunde gemeenten bij hun aanvragen voor het Volkshuisvestingsfonds.

Lees verder +

De Woonbarometer geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen het domein Wonen met betekenis voor de provinciale rol.

Lees verder +

Voor de VNG verzorgde RIGO de wijziging van de Model Huisvestingsverordening en stelde een handreiking op.

Lees verder +

Corpovenista heeft in samenwerking met RIGO een matrix woonruimteverdeling ontwikkeld.

Lees verder +

In opdracht van de Provincie onderzocht RIGO in welke mate er sprake is van discriminatie op de woningmarkt en welke bevolkingsgroepen erdoor worden getroffen.

Lees verder +
Ga naar boven