Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Dat blijkt uit een peiling voor Aedes, uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

In opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft I&O Research onderzocht hoe jongeren denken over duurzame energie.

Lees verder +

Omvangrijke studie naar de financieringsbehoeften van de binnenvaart en de toegevoegde waarde en mogelijke structuur van een nieuw op te zetten financieringsinstrument voor de binnenvaart

Lees verder +

Panteia heeft voor de logistieke sector een tco-model (total cost of ownership) van elektrisch vrachtvervoer ontwikkeld.

Lees verder +

Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017.

Lees verder +

Evaluatie in opdracht van het Ministerie BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Lees verder +

RIGO heeft de effecten van voorstellen voor de toekomstige woonruimteverdeling in de regio Amsterdam gesimuleerd

Lees verder +

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO in beeld gebracht aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten.

Lees verder +
Ga naar boven