Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Voor WONINGBOUWERSNL onderzocht RIGO de woonwensen van 55-plussers met interesse in een nieuwbouwwoning

Lees verder +

Onderzoek door RIGO in opdracht van ministerie van BZK

Lees verder +

RIGO evalueerde de werking en beleving van het jongerencontract in Amsterdam.

Lees verder +

Het vierjaarlijkse WoON is een onmisbaar databestand voor analyses omtrent het wonen.

Lees verder +

Halverwege dit jubileumjaar van RIGO verschijnt er een nieuwe versie van het boek Mensen, Stenen, Geld - dit keer online.

Lees verder +

In samenspraak en in opdracht van het Ministerie BZK, Provincie Limburg en regiogemeenten heeft RIGO een nulmeting “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving opgezet.

Lees verder +

Het systeem van woonruimteverdeling kent tal van knoppen die bepalen wie welke kans maakt op welke woning. Wat is wijsheid?

Lees verder +

Sinds de oprichting, vijftig jaar geleden, houdt RIGO zich al bezig met de woningmarkt.

Lees verder +

Is er een samenhang tussen kamerbewoning en (een slechtere) leefbaarheid?

Lees verder +

Oud-directeur Jan van der Schaar en huidige directeur Peter van Os nemen de staat van de volkshuisvesting onder de loep. Zijn de voorspellingen van 25 jaar geleden uitgekomen?

Lees verder +

Ook in kleinere steden komen middeninkomens lastig aan een woning, al geldt dat niet voor iedereen.

Lees verder +

Veel gemeenten staan voor de vraag hoe koopwoningen bereikbaar kunnen worden gemaakt voor middeninkomens.

Lees verder +

Als we maar lang genoeg wachten, komen die aantrekkelijke grote gezinshuizen vanzelf vrij door overlijden. Maar hoe lang gaat dat nog duren?

Lees verder +
Ga naar boven