Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Voor de gemeente Maassluis onderzocht RIGO welke instrumenten negatieve gevolgen van verbouwing of splitsing van panden voorkomen of tegengaan.

Lees verder +

RIGO evalueerde de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en concludeert dat de regeling impopulair en niet doeltreffend is geweest.

Lees verder +

Een ijkpunt voor de nieuwe woonvisie en nieuwe prestatieafspraken.

Lees verder +

RIGO evalueerde verschillende instrumenten van de Utrechtse woonruimteverdeling.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Lees verder +

Dat blijkt uit een peiling voor Aedes, uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

In opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft I&O Research onderzocht hoe jongeren denken over duurzame energie.

Lees verder +

Omvangrijke studie naar de financieringsbehoeften van de binnenvaart en de toegevoegde waarde en mogelijke structuur van een nieuw op te zetten financieringsinstrument voor de binnenvaart

Lees verder +

Panteia heeft voor de logistieke sector een tco-model (total cost of ownership) van elektrisch vrachtvervoer ontwikkeld.

Lees verder +
Ga naar boven