Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +

I&O Research voerde voor UNICEF verdiepend onderzoek uit naar de kennis en houding van kinderen en jongeren over kindermarketing voor ongezond voedsel.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Onderzoek naar modernisering van de wetgeving rondom kinderarbeid.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Evaluatie DSP-groep regionale verwijsindex risicojongeren van Noord-Holland Noord.

Lees verder +

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +
Ga naar boven