Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Donderdag 4 april 2024 is het nieuwste rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder +

Dit blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA-2022 dat in Nederland is uitgevoerd door Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen

Lees verder +

Monitor digitalisering primair en voortgezet onderwijs
Onderzoeksrapporten primair onderwijs en voortgezet onderwijs MYRA 2023

Lees verder +

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

I&O Research voerde voor UNICEF verdiepend onderzoek uit naar de kennis en houding van kinderen en jongeren over kindermarketing voor ongezond voedsel.

Lees verder +

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +
Ga naar boven