Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW heeft Kohnstamm Instituut een tweede landelijke inventarisatiestudie uitgevoerd over de gastouderopvang in Nederland.

Lees verder +

In opdracht van Sociaal Werk Nederland en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS deed DSP-groep een inventarisatie naar het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland.

Lees verder +

Een studie naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierin

Lees verder +

Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen

Lees verder +

Nationaal peilingsonderzoek burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in groep 8

Lees verder +

Over de lessen van de aanpak van de Van Wougroep en andere criminele jeugdgroepen

Lees verder +

In dit tussenrapport zijn de eerste (voorlopige) resultaten van het onderzoek te lezen.

Lees verder +

Tevredenheid van de kinderopvang en het onderwijs met zelftesten

Lees verder +

Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve factoren van onderwijsprojecten tegen segregatie

Lees verder +
Ga naar boven