Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Een studie naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierin

Lees verder +

Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen

Lees verder +

Over de lessen van de aanpak van de Van Wougroep en andere criminele jeugdgroepen

Lees verder +

In dit tussenrapport zijn de eerste (voorlopige) resultaten van het onderzoek te lezen.

Lees verder +

Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve factoren van onderwijsprojecten tegen segregatie

Lees verder +

This study aims to provide insight into the ways adolescents view democratic issues in which democratic values are competing.

Lees verder +

De pilot richt zich op het stimuleren van het opdoen van de basisvaardigheden geletterdheid – taal en lezen – en digitale geletterdheid.

Lees verder +

In opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft I&O Research onderzocht hoe jongeren denken over duurzame energie.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation ontwikkelden een beleidsinstrument dat inzicht geeft in de problematiek.

Lees verder +
Ga naar boven