Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +

In opdracht van de rekenkamer van Amersfoort deed DSP-groep samen met Netwerk Beter Samen onderzoek naar het functioneren van de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort.

Lees verder +

Het peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (s)bo is uitgevoerd door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Cito en de Radboud Universiteit, in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verder +

Input en onderbouwing voor een langetermijnoplossing voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning in het speciaal onderwijs.

Lees verder +

LIJ draagt bij aan persoonsgerichte aanpak jeugdcriminaliteit, maar kan niet zonder professioneel oordeel.

Lees verder +

Onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en KPMG in opdracht van ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lees verder +

DSP heeft afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van data en monitoring jeugd in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het FCP.

Lees verder +
Ga naar boven