KBA verricht in opdracht van derden onafhankelijk, beleidsgericht onderzoek en daarvan afgeleid ontwikkelingswerk op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid

De nadruk ligt op het verband tussen de organisatie, vormgeving en inhoud van het beroepsonderwijs en ontwikkelingen in de arbeid en op de arbeidsmarkt. KBA kan bogen op een zeer gedegen kennis van het beroepsonderwijs en de aansluitingsproblematiek in Nederland en daarbuiten. Onderzoeksthema’s zijn onder meer inhoud en vormgeving van leerprocessen, beroepspraktijkvorming, voortijdig schoolverlaten, EVC, beroepsprofiel- en kwalificatie-ontwikkeling, landelijke kwalificatiestructuur, de verhouding tussen beroepsbegeleidende en beroepsopleidende leerweg, sectorale en regionale kennisinfrastructuren, kennisnetwerken, lerende regio’s en school- en beroepsloopbanen. KBA beschikt over expertise in verschillende soorten benaderingen: onderzoek van kwantitatieve en kwalitatieve aard, reviewstudies, (computer ondersteunde) workshops, adviesactiviteiten en projectmanagement. Opdrachtgevers zijn organisaties op landelijk, sectoraal en regionaal niveau, zoals de landelijke overheid (ministerie van OCW, SoZaWe, EZ en BiZa), OSA, Provincies, Gemeenten, CWI, Werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbeidsmarkt- en O&O-fondsen, LOB’s (kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven), ROC’s, Europese organisaties als de Europese Commissie, het Cedefop en de Euregio’s. 

Ton Eimers (algemeen directeur)
Maarten Wolbers (wetenschappelijk directeur)
Toernooiveld 9
6525 ED Nijmegen
Nederland
Postbus 1422
6501 BK Nijmegen
Nederland
Ga naar boven