VBO heeft een meldpunt in het leven geroepen waarin de opdrachtnemende marktpartijen van het beleidsonderzoek (dus de bureaus en instituten) hun ervaringen kunnen doorgeven met aanbestedingen en opdrachtverlening. Hiermee krijgt de VBO meer inzicht in dit onderdeel van de marktproblematiek van het beleidsonderzoek. Eventueel kan de VBO acties ondernemen.

Kenmerken van het meldpunt

 1. Het meldpunt is bedoeld om gedocumenteerde ervaringen met concrete aanbestedingen en opdrachtverleningen door te geven. Het gaat dus niet om het ventileren van opmerkingen over het algemene beleid van bepaalde opdrachtgevers.
 2. Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor het aandragen van problemen. Uitdrukkelijk wordt gevraagd om ook goede ervaringen te melden. Daardoor kunnen voorbeelden van "best practices" worden doorgegeven aan andere aanbieders.
 3. Naast de leden van de VBO worden ook niet-leden uitgenodigd hun opmerkingen en ervaringen met aanbesteding en opdrachtverlening van beleidsonderzoek in te zenden.
 4. Voornemens tot eventuele acties door de brancheorganisatie worden eerst voorgelegd aan de inzender(s).

Verwerking van de informatie

 1. De informatie die bij het meldpunt binnenkomt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij komt in handen van de bestuursassistent van de VBO, die de cases anonimiseert. De meldingen blijven verder anoniem, zowel binnen als buiten de VBO.
 2. De inzenders krijgen van de bestuursassistent een bevestiging van ontvangst waarin de verdere behandeling wordt geschetst.
 3. De bestuursassistent verwerkt de informatie en analyseert deze. De bestuursassistent kan nadere toelichting of aanvullende documenten vragen aan de inzender.
 4. Voornemens tot concrete acties door de brancherorganisatie worden eerst voorgelegd aan de inzender(s).

Gebruik van de informatie

Afhankelijk van de aard van de informatie zijn verschillende vormen van gebruik mogelijk:

 1. Sommige aangemelde problemen verdienen wellicht een directe aanpak. Ze worden geanonimiseerd voorgelegd aan het bestuur, dat beslist of de opdrachtgever vanuit de VBO wordt benaderd. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de inzender hiermee instemt.
 2. De bestuursassistent maakt geanonimiseerde, samenvattende beschrijvingen per categorie van problemen, danwel van problemen die voorkomen bij één opdrachtgever. Dit ten dienste van eventueel overleg door het VBO-bestuur met interne en externe partijen
 3. De bestuursassistent analyseert ook de goede ervaringen en maakt hiervan gebruik voor het opstellen van algemene schetsen van aanbevolen werkwijzen.
 4. Jaarlijks wordt door de VBO een samenvattend verslag opgesteld over het meldpunt (aantallen ingevulde formulieren, klachten versus. goede ervaringen, aard en zwaarte van de problemen, trends). Dit verslag bevat alleen geanonimiseerde informatie en is openbaar.

Inzenden melding

Voor een melding voor het Meldpunt Aanbestedingen en opdrachtverlening Beleidsonderzoek kunt u onderstaande document downloaden, opslaan en invullen. Na het invullen completeert u het dossier met relevante stukken als bijlage en mailt u het naar: meldpunt@beleidsonderzoek.nl. Deze mail wordt alleen gelezen door de bestuursassistent van de VBO.  

Formulier Meldpunt Aanbesteding en Opdrachtverlening

Ga naar boven