In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring

Bij de Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO vinden we het belangrijk om de privacy te beschermen van onze contactpersonen, leden en bezoekers van onze website. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

De VBO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • voor het bijhouden van onze ledenbestanden;
  • voor het bijhouden van de contactpersonenbestanden;
  • voor de website www.beleidsonderzoek.nl.

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. De VBO voert een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens. 

Contactenbestanden
Als u per e-mail of post correspondeert met de VBO of medewerkers en bestuursleden van de VBO kunnen uw contactgegevens worden opgeslagen in het contactpersonenbestand of ledenbestand van de VBO. Als u hiertoe verzoekt, kunnen wij uw gegevens hieruit verwijderen of corrigeren.

Privacyverklaring
De VBO behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie staat op deze website. 

Functionaris Gegevensbescherming
De VBO wil duidelijk zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat en heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar info@beleidsonderzoek.nl.

Ga naar boven