Goede afspraken maken met opdrachtgevers? Maak dan gebruik van de Algemene voorwaarden van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. 

Als opdrachtnemer is het belangrijk goede afspraken te maken met opdrachtgevers. Om te voorkomen dat onderzoeksbureaus bij het opstellen van de afspraken met hun klanten het wiel opnieuw moeten uitvinden, biedt de VBO standaard algemene voorwaarden aan. 

De algemene voorwaarden van de VBO zijn breed toepasbaar en sluiten aan bij de AVG richtlijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. 

 

Algemene Voorwaarden Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO 17-04-2018

GENERAL TERMS OF ASSOCIATION FOR POLICY RESEARCH VBO 17-04-2018

Ga naar boven