De inhoud van deze website is bedoeld voor het bieden van algemene informatie, informatie over onze producten en diensten en informatie over onze leden. Wij spannen ons in ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. 

Wij garanderen niet dat de informatie volledig en nauwkeurig is. Dit geldt ook voor informatie van sites waar de VBO naar verwijst of u naar laat doorlinken. Wij wijzen u erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze site enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of verlies door onjuiste informatie, weglatingen, gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site.

Ga naar boven