Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Donderdag 4 april 2024 is het nieuwste rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon tussen 2023-2024 samen met Kohnstamm, KBA en SEOR onderzoek gedaan naar onderwijssegregatie.

Lees verder +

Het kabinet heeft Oberon en Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar het kennisveiligheidsbeleid van universiteiten en hogescholen.

Lees verder +

LKCA en Stichting Lezen vroegen Sardes om op zoek te gaan naar praktijkvoorbeelden.

Lees verder +

Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap

Lees verder +

Literatuuronderzoek door Oberon in samenwerking met Dialogic en Serendips, in opdracht van Kennisnet

Lees verder +

DSP-groep onderzocht in meerdere gemeenten of de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering effect heeft en zo ja, welke interventies het meest succesvol zijn.

Lees verder +

Onderzoek door De Beleidsonderzoekers en Significant APE in opdracht van het ministerie van SZW.

Lees verder +

DSP-groep evalueerde de uitvoering van prostitutie controles door de nieuwe districtelijke teams in Noord-Holland.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Sardes in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +
Ga naar boven