Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van de interdepartementale werkgroep Duurzame School heeft Oberon samen met SME onderzocht welke vragen er bij po-, vo- en mbo-scholen leven op het gebied van duurzaamheid

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Wij Techniek − het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche TI

Lees verder +

Regioplan evalueerde de voucherregeling die ZonMw tijdens de coronacrisis in het leven riep om mentale vitaliteit van werkenden te bevorderen.

Lees verder +

Oberon monitort samen met Universiteit Utrecht en Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten

Lees verder +

Donderdag 4 april 2024 is het nieuwste rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder +

KBA Nijmegen heeft samen met het Kohnstamm Instituut en op verzoek van NRO en OCW onderzoek gedaan naar het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op het niveau van de school.

Lees verder +

Regioplan heeft samen met een ervaringsdeskundige en vertegenwoordigers van alle betrokken netwerkpartners een handreiking voor de aanpak van stalking ontwikkeld

Lees verder +
Ga naar boven