Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Lees verder +

Het perspectief van meisjes en jonge vrouwen op seksueel grensoverschrijdende situaties

Lees verder +

Uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van de NOS blijkt dat de kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden aanzienlijk is.

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met NRC onder ruim 1.100 Nederlanders.

Lees verder +

Oberon voerde samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT.

Lees verder +

Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA de handreiking 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'.

Lees verder +

Effecten van Engelstalig hoger onderwijs op leeromgeving, leerprocessen en leeropbrengsten

Lees verder +

Onderzocht is of vernieuwingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de opbrengsten zijn.

Lees verder +

Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand

Lees verder +

Effectonderzoek van improvisatievoorstellingen gericht op emotionele betrokkenheid en participatie van de peuters.

Lees verder +
Ga naar boven