Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en gemeente Amsterdam.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

De tijd dat gemeenten allemaal zelfstandig hun woonruimteverdeelbeleid bepaalden, ligt al een tijd achter ons

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn.

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-subregio Eem

Lees verder +

Belemmeringen bij geldtransacties van migranten naar familie in hun land van herkomst

Lees verder +

Conjunct meten laat zien welke afwegingen mensen maken in hun woonvoorkeuren.

Lees verder +

Handvatten voor een preventieve aanpak. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het minis­terie van Justitie en Veiligheid.

Lees verder +
Ga naar boven