Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA de handreiking 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het Ministerie van SZW voor deze pilot een procesevaluatie uit.

Lees verder +

De pilot richt zich op het stimuleren van het opdoen van de basisvaardigheden geletterdheid – taal en lezen – en digitale geletterdheid.

Lees verder +

De procesevaluatie wordt in samenwerking uitgevoerd door Regioplan en de EUR.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Lees verder +

Zes op tien Nederlanders lijkt het veilig genoeg om de terrassen weer te openen.

Lees verder +

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft I&O Research opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten.

Lees verder +

Dat blijkt uit een peiling voor Aedes, uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees verder +

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof

Lees verder +

Het Trimbos-instituut deed eind januari 2021 voor de derde keer onderzoek in het I&O Research Panel naar de impact van de coronacrisis op de psychische gezondheid van volwassenen.

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

I&O Research laat in dit artikel zien waar de farmaceutische industrie in Nederland is gevestigd en welke gemeenten de meeste arbeidsplaatsen in de farmaceutische sector huisvesten.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +
Ga naar boven