Peiling van I&O Research onder ruim 2.000 Nederlanders in opdracht van de NOS

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research naar bekendheid en gebruik van kringloopwinkels, in kader van Nationale Kringloopweek 2020 (3 t/m 9 oktober).

Lees verder +

Panteia onderzocht, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet.

Lees verder +

In opdracht van Ingrado, de brancheverenging voor leerplicht en rmc, heeft Regioplan gezocht naar aanknopingspunten voor versterking van de huidige verzuimaanpak.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation ontwikkelden een beleidsinstrument dat inzicht geeft in de problematiek.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Lees verder +

Panteia droeg bij aan een rapport van Eurofound over minimumlonen

Lees verder +

Regioplan onderzocht een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC

Lees verder +

Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017.

Lees verder +

Onderzoeken van Panteia naar impact van coronacrisis op zorgvervoer, in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, FNV en CNV

Lees verder +

Panteia heeft een analyse uitgevoerd van de effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren en 3 arbeidsmarktsegmenten

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit.

Lees verder +

Na de succesvolle introductie van het concept langs de Twentekanalen in oktober 2019, gaat het consortium bestaande uit Panteia en 4Shipping het concept nu uitrollen in Vlaanderen.

Lees verder +

Deze tussenrapportage beschrijft hoe de ontzorgen pilots binnen het thema Ontzorgen er na een half jaar voor staan.

Lees verder +

Project ‘Zorgeloos Verhuizen’ is gericht op niet-aangesloten verhuisbedrijven en bedoeld om gezond, veilig en eerlijk werken in de branche te bewerkstelligen.

Lees verder +
Ga naar boven