Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar duiding en weging van signalen van radicalisering, terrorisme en extremisme in opdracht van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland: Samen Veilig

Lees verder +

Verwachtingen kiezers en bestuurlijke werkelijkheid lopen sterk uiteen

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven naar het imago van de vuilnisman en -vrouw.

Lees verder +

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein.

Lees verder +

Het impactonderzoek IMAGE brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren.

Lees verder +

Voor de VNG verzorgde RIGO de wijziging van de Model Huisvestingsverordening en stelde een handreiking op.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Lees verder +
Ga naar boven