Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek door I&O Research op 25 OV-knooppunten, in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS

Lees verder +

6 jaar na SER-advies… Hoe staat het nu met de toegang tot arbozorg voor zzp’ers?

Lees verder +

In 2020 heeft I&O Research in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en belevingsniveau van uitkeringsgerechtigden over hun uitkering.

Lees verder +

In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden.

Lees verder +

Vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid is een project opgezet om veiligheidseffecten van een nieuwe brandstoffen-/energiemix in kaart te brengen.

Lees verder +

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +
Ga naar boven