Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Cebeon onderzocht voor het WODC de toepassing van drie bevoegdheden in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder +

Evaluatie DSP-groep regionale verwijsindex risicojongeren van Noord-Holland Noord.

Lees verder +

Evaluatie ‘regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders’ in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees verder +

In dit project onderzochten leraren en onderzoekscoördinatoren/opleiders van vijf basisschoolbesturen en onderzoekers van drie kennisinstellingen hoe leraren diversiteit in de klas kunnen benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Lees verder +

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +
Ga naar boven