Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-oprichter Paul van Soomeren schreef het hoofdstuk 'Op weg naar een sociaal veilige leefomgeving' in een uitgave van Landeskriminalamt Niedersachsen.

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Vierde (laatste) ronde integrale casestudies

Lees verder +

De bereidheid tot vaccineren, die vorige maand daalde, neemt nu weer toe.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research i.o.v. de NOS blijkt dat de helft van de Nederlanders achter een volledige lockdown staat.

Lees verder +

Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHIC)

Lees verder +

Portret van Fleur, 5 jaar. Zij is geboren met het Foxg1-syndroom en woont samen met vijf anderen op een woongroep voor personen met een zeer ernstige meervoudige handicap.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft I&O Research de dataverzameling voor het project ‘Waarde van Werk’ uitgevoerd.

Lees verder +

Etil heeft twee instrumenten ontwikkeld om de economische effecten van het coronavirus scherp te monitoren. 

Lees verder +
Ga naar boven