Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden
voor de Voorziening vroegtijdige aanmelddatum (VVA).

Lees verder +

Handvatten voor meer lokale focus

Lees verder +

Regioplan deed onderzoek naar het subsidieprogramma 'Een nieuw bestaan, een nieuwe baan.'

Lees verder +

Onderzoek naar de opties van gedeelde of ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht

Lees verder +

Op 18 mei 2022 is na de Ronde Tafel 'Woensdag Gehaktdag!' van de VBO voor de zesde maal de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek uitgereikt.

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +

Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Lees verder +
Ga naar boven