Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Jaarlijkse rapportage door Panteia in opdracht van evofenedex en TLN.

Lees verder +

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek door I&O Research op 25 OV-knooppunten, in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Lees verder +

Vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid is een project opgezet om veiligheidseffecten van een nieuwe brandstoffen-/energiemix in kaart te brengen.

Lees verder +

In 2019 ontwikkelde de mobiliteit in Nederland zich nog grotendeels in lijn met de langjarige trends vanaf 2010. Maar vanaf 2020 zal de invloed van de coronacrisis zich laten voelen.

Lees verder +

De provincie Overijssel heeft in 2015 aan Panteia gevraagd om de logistieke monitor te ontwikkelen en te onderhouden.

Lees verder +

Panteia heeft voor de logistieke sector een tco-model (total cost of ownership) van elektrisch vrachtvervoer ontwikkeld.

Lees verder +

Na de succesvolle introductie van het concept langs de Twentekanalen in oktober 2019, gaat het consortium bestaande uit Panteia en 4Shipping het concept nu uitrollen in Vlaanderen.

Lees verder +

Onderzoek van Panteia uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Lees verder +

In de webinar hebben Menno Menist (Panteia) en Machiel Bode (ING) uiteengezet hoe zij de rol van Nederland als distributieland zien veranderen.

Lees verder +

Panteia heeft in opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit, Koninklijk Nederlands Vervoer, FNV en CNV onderzoek uitgevoerd naar welk deel van de kosten in het zorgvervoer werkelijk doorlopen terwijl ritten wegvallen door het coronavirus

Lees verder +

Het 'Linked by Rail' project richtte zich op de verbetering van het spoorvervoer tussen Nederland en Polen. Panteia co├Ârdineert het project.

Lees verder +
Ga naar boven