Ruim 30 vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer, TNO, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en verschillende provincies gingen donderdag 15 oktober op uitnodiging van de provincie Gelderland in gesprek over verduurzaming van de binnenvaart en het daarmee omlaag brengen van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden. Na presentatie van de uitkomsten van een onderzoek van Panteia en EICB (Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart) naar binnenvaart en stikstof gingen de deelnemers in gesprek over hoe mogelijke oplossingen te realiseren met inzet van beleidsmaatregelen. De afdronk van de bijeenkomst was unaniem positief. Er was grote bereidheid om samen verder te denken en te praten over verduurzaming van de binnenvaart.

Lees verder
Ga naar boven