De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij  voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en verantwoording van gevoerd beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus. 

 

Doelstellingen van de VBO

  • Kwaliteitsbevordering onder de leden
  • Professionalisering van het vak
  • Gelijkwaardige concurrentieverhoudingen in de onderzoeksmarkt

De leden van de VBO vertegenwoordigen een belangrijk deel van de markt. Opdrachtgevers zijn: overheden en bedrijfsleven, branche- en koepelorganisaties, adviesraden en rekenkamers, maatschappelijke instellingen en uitvoeringsinstanties.

VBO-leden werken volgens de wetenschappelijke standaarden, zijn ISO-gecertificeerd en zorgen voor doorlopende professionalisering van de onderzoekers. Zij werken tegen marktconforme tarieven.

 

Download de VBO-brochure

Leden

Ga naar boven