Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Home

De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding van nieuw beleid, het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden van het gevoerde beleid. Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus.

De leden van de Vereniging voor Beleidsonderzoek vertegenwoordigen een belangrijk deel van de markt. Opdrachtgevers zijn overheden en bedrijfsleven, branche- en koepelorganisaties, adviesraden en rekenkamers, maatschappelijke instellingen en uitvoeringsinstanties.

De belangrijkste doelstellingen van de Vereniging voor Beleidsonderzoek zijn:
  • kwaliteitsbevordering onder de leden
  • professionalisering van het vak
  • gelijkwaardige concurrentieverhoudingen in de onderzoeksmarkt
VBO-leden werken volgens de wetenschappelijke standaarden, zijn ISO-gecertificeerd en zorgen voor doorlopende professionalisering van de onderzoekers. Zij werken tegen marktconforme tarieven.

 VBO 25 jaar still
 Brochure 'Beleidsonderzoek'
25 jaar VBO: Beleidsonderzoek met impact!
Nu te zien
: video lustrum VBO 25 jaar

VBO brochure 2018

Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin