ResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijs gerelateerde thema’s in brede zin.

Inhoudelijke expertise wordt gecombineerd met een wetenschappelijke aanpak en een kwalitatief hoogstaande methodologie. Dataconsolidatie, het toepassen van adequate analysetechnieken, reproduceerbaarheid en documentatie van analyseprotocollen staan binnen ieder onderzoek centraal. Ook wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde ICT-toepassingen voor het onderhouden van panels, het online ontsluiten van onderzoeksgegevens, benchmarking en geavanceerde online enquêtering. De webinfrastructuur is geschikt voor uitvoering van grootschalig veldwerk.

Opdrachtgevers zijn onder andere: het ministerie van OCW, Stichting Studiekeuze123, het CAOP en JOB. Researchned doet onderzoeken als: studenttevredenheidsonderzoek, uitval en voortijdig schoolverlaten, instroom en studiekeuze, kwaliteit, structuur en organisatie van het onderwijs en de onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast beheert ResearchNed het Studentenpanel en voert zij jaarlijks de Startmonitor uit.

Maarten Wolbers (directeur)
Ton Eimers (directeur)
Ga naar boven