Onderzoek in opdracht van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Ook in het schooljaar van 2022-2023 zullen alle scholen in het funderend onderwijs (po) aanvullende bekostiging ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Door middel van een verdiepende implementatiemonitor wordt sinds schooljaar 2021/2022 de vinger aan de pols gehouden wat scholen met deze aanvullende middelen doen. 

Lees verder
Ga naar boven