Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Peer support in het voortgezet onderwijs

Lees verder +

Panteia onderzocht, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet.

Lees verder +

In opdracht van Ingrado, de brancheverenging voor leerplicht en rmc, heeft Regioplan gezocht naar aanknopingspunten voor versterking van de huidige verzuimaanpak.

Lees verder +

De effectiviteit van een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor basisscholen in Rotterdam

Lees verder +

Vanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1

Lees verder +

Effectief voor het inhalen van achterstanden?

Lees verder +

De rol van ouders en hun beeld van techniek

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Vijfde rapportage van monitoronderzoek naar vakmanschap-, technologie-, en beroepsroutes

Lees verder +

Landelijk mogelijk minder vmbo-bb geslaagden

Lees verder +

Vierjarig effectonderzoek van Oberon en Universiteit Utrecht naar het programma van Stichting leerKRACHT, in opdracht van NRO

Lees verder +
Ga naar boven