Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Groepsgerichte extra ondersteuning in het reguliere vo
Inzet extra ondersteuning in vo

Lees verder +

Monitor digitalisering primair en voortgezet onderwijs
Onderzoeksrapporten primair onderwijs en voortgezet onderwijs MYRA 2023

Lees verder +

Stichting Onderwijsgeschillen: duurzaam noodzakelijk
Naar het best passende subsidie-instrument

Lees verder +

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

Onderzoek naar digitale werkplaatsen voor onderwijsontwikkeling.

Lees verder +

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW).

Lees verder +

Op 7 juli 2023 is het eindrapport over de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in definitieve vorm door de minister van OCW met de Tweede Kamer gedeeld.

Lees verder +

Samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) deed Regioplan onderzoek naar het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF).

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met steun van Instituut Gak.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +
Ga naar boven