Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon tussen 2023-2024 samen met Kohnstamm, KBA en SEOR onderzoek gedaan naar onderwijssegregatie.

Lees verder +

Het kabinet heeft Oberon en Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar het kennisveiligheidsbeleid van universiteiten en hogescholen.

Lees verder +

LKCA en Stichting Lezen vroegen Sardes om op zoek te gaan naar praktijkvoorbeelden.

Lees verder +

Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap

Lees verder +

Literatuuronderzoek door Oberon in samenwerking met Dialogic en Serendips, in opdracht van Kennisnet

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Sardes in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW hebben KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut deze subsidieregeling geƫvalueerd.

Lees verder +

Oberon en het Kohnstamm Instituut voerden vanaf 2019 een praktijkgericht ontwikkelonderzoek uit naar gedifferentieerd onderwijs binnen mbo 2 teams.

Lees verder +

Evaluatieonderzoek van SEOR naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Rotterdams Scholingsfonds (RSF).

Lees verder +

Monitor van KBA Nijmegen, ECBO en ResearchNed in opdracht van ministerie van OCW

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Graafschap College samen met haar partners in het Actieplan Achterhoekse jongeren .

Lees verder +

Dit blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA-2022 dat in Nederland is uitgevoerd door Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen

Lees verder +

Groepsgerichte extra ondersteuning in het reguliere vo
Inzet extra ondersteuning in vo

Lees verder +
Ga naar boven