Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar de opties van gedeelde of ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +

Een studie naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierin

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte aan het werven en matchen van zij-instromers binnen het Onderwijspact

Lees verder +

Vervolgonderzoek in opdracht van de Stichting ‘Duits in de Beroepscontext’

Lees verder +

Wat is de toegevoegde waarde van profiel Dienstverlening en Producten voor oriëntatie op studiekeuze en doorstroom naar mbo?

Lees verder +

Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve factoren van onderwijsprojecten tegen segregatie

Lees verder +
Ga naar boven