Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Een toekomstgerichte evaluatie van de Toelatingsadviescommissie voortgezet speciaal onderwijs Amsterdam-Diemen

Lees verder +

Het belang van burgerschapsonderwijs in het mbo wordt breed gedragen. Maar hoe kun je dit als docent effectief vormgeven?

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft DSP-groep een verkennend empirisch onderzoek gedaan naar de positie van dove en slechthorende leerlingen in het onderwijs.

Lees verder +

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden
voor de Voorziening vroegtijdige aanmelddatum (VVA).

Lees verder +

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers, in opdracht van het ministerie van OCW

Lees verder +

Onderzoek naar de opties van gedeelde of ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +
Ga naar boven