Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. Het Instituut is onderdeel van UvA Ventures Holding B.V. en opereert zelfstandig op de markt van wetenschap, onderzoek en kennis. 

Wij werken voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel solistisch als in samenwerking met andere onderzoeksinstituten en/of universiteiten. Wij werken interdisciplinair, zijn thuis in onderzoeksmethodologie en goed in staat vragen vanuit diverse inhoudelijke invalshoeken te benaderen. Wij zijn ISO/CIIO gecertificeerd.

Kansen voor kinderen, vanuit een levensloop perspectief

Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemde domeinen. Kernthema’s in het onderzoek zijn van oudsher het bevorderen van kansen voor kinderen en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. In lijn met de bredere kennisontwikkeling van het afgelopen decennium is het perspectief verbreed naar jongeren, volwassenen en levenslang leren. Het Kohnstamm Instituut is ontstaan van een universitaire context en onze kernwaarden zijn onveranderd: wetenschappelijk, objectief en betrouwbaar. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een combinatie van toegepast en fundamenteel onderzoek. Daartoe werken wij samen met de Universiteit van Amsterdam, maar ook met andere universiteiten.

Communicatie

Onderzoek en kennisverspreiding vanuit het Kohnstamm Instituut is relevant voor praktijk en beleid en draagt bij aan het verhelderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom verspreiden wij kennis actief via publicaties, lezingen, presentaties, adviezen en digitale media. We besteden veel zorg aan de communicatie met opdrachtgevers om afstemming en maatwerk te waarborgen.

Directie (algemeen): mevrouw dr. M.H. van Binsbergen
Directie (onderzoek): mevrouw dr. G.W.C.M. van Hest
Secretariaat en managementondersteuning: de heer H. van Oostveen en mevrouw D. Kragtwijk
Keizer Karelplein 1 (Brandmeestergebouw)
1185 HL Amstelveen
Nederland
Postbus 94208
1090 GE Amsterdam
Nederland
Ga naar boven