De brancheverenigingen VBO, VSO en Data & Insights Network (voorheen MOA) hebben een nieuwe gedragscode voor statistisch onderzoek conform de AVG opgesteld.

De code bevat richtlijnen voor het integer omgaan met data (beveiliging), het vergroten van privacy-bewustzijn en het transparant handelen en communiceren over onderzoek en gebruik van (gevoelige) gegevens.

Alle leden van de VBO onderschrijven de nieuwe gedragscode. Door met een lid van de VBO samen te werken, kunnen opdrachtgevers ervan uitgaan dat het onderzoek AVG-proof (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt uitgevoerd.

De code past in een lange traditie van gedragscodes voor onderzoek in onze branche. In 2010 herzagen we de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uit 2004 in het licht van destijds geldende (nationale en Europese) wet- en regelgeving. Nu is de code afgestemd op de AVG.

VBO Gedragscode 2023

Ga naar boven