Het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht bestudeert actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties, en voor al dan niet georganiseerde burgers.

Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel voor maatschappelijke relevantie. En we doen dat op een integere, gedreven, oplossingsgerichte en onafhankelijke wetenschappelijke wijze. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving. Als stichting werken wij zonder winstoogmerk, met als doel: bijdragen aan een betere sturing, hoger beleidsrendement en meer betrokkenheid van burgers.

Het Verwey-Jonker Instituut beschikt over een team van circa dertig onderzoekers (senioren, junioren en assistenten). Het instituut heeft een tweekoppige Raad van bestuur: dr. Majone Steketee is sinds 1 januari 2014 voorzitter; prof. Hans Boutellier is verantwoordelijk voor de strategie. Voorzitter van de Raad van toezicht is mr. Johan Remkes.

Vijf noemers

Ons onderzoek naar sociale problemen en kansen speelt zich af in meerdere domeinen van de samenleving. U kunt ons inschakelen voor onderzoek op deze terreinen:

 

  1. Sociale vitaliteit en veiligheid (dr. Freek de Meere)
  2. Jeugd, opvoeding en onderwijs (dr. Rob Gilsing)
  3. Maatschappelijke participatie (dr. Monique Stavenuiter)
  4. Diversiteit (drs. Marjan de Gruijter)
  5. Internationalisering van beleid (drs. Eliane Smits van Waesberghe).

Opdrachtgevers

Ons onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale, landelijke of internationale opdrachtgevers. Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn de ministeries van VWS, Binnenlandse Zaken, SZW, Onderwijs, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu, provincies en gemeenten, maatschappelijke ondernemers, sociale partners en (groepen) burgers zoals patiëntenorganisaties. Voor het ministerie van VWS voert het instituut binnen Beter in Meedoen het onderzoeksprogramma Iedereen telt mee uit, over governance, innovatie en de Wmo.

Directie: Dr. Majone Steketee
Dr. Onno de Zwart
Personeel: Mr. Ruth Limpens
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
Nederland
Ga naar boven