Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Ons werk draagt bij aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Wij staan voor het belang van kennis in onze maatschappij. Onderzoeksresultaten worden actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan de samenleving.

We hebben ruime ervaring met onderzoek naar een breed scala aan thema’s, zoals armoede, werk en inkomen, jeugd, participatie, polarisatie en verbinding, zorg, onderwijs, buurten, ondermijning, criminaliteit en veiligheid, seksueel en huiselijk geweld.

Met ons onderzoek geven we richting aan het beleid en uitvoering van onze opdrachtgevers. Wij voeren ons onderzoek altijd uit in interactie met alle betrokkenen: financiers, stakeholders en deelnemers en doen ons onderzoek transparant op basis van professionele en wetenschappelijke integriteit. Wij zijn gericht op interactie, leren en blijvend ontwikkelen.

We werken in drie onderzoeksgroepen: Sociale vitaliteit en veiligheid, Jeugd opvoeding en onderwijs, en Maatschappelijke participatie. Daarnaast voeren we een aantal programma’s uit, waaronder Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Binnen dit programma, dat we samen met onderzoeksbureau Movisie uitvoeren, doen we onderzoek naar vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Het Verwey-Jonker Instituut is vernoemd naar dr. Hilda Verwey-Jonker (1908 – 2004). Zij was de eerste afgestudeerde socioloog in Nederland. In 1932 behaalde ze haar doctoraal examen, hoogzwanger van haar eerste kind. Na een cum laude promotie zou ze naam maken als socioloog in de politiek, onder meer dankzij haar (internationale) werk voor vluchtelingen en migranten. Ze zat in het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) en schreef vele publicaties. Ze was op haar best op het kruispunt van onderzoek, beleid en bestuur.

Directie: Dr. Majone Steketee en Dr. Onno de Zwart
Personeel: Mr. Ruth Limpens
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
Nederland
Ga naar boven