Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door Verwey Jonker Instituut.

Lees verder +

Doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op eventuele ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven en perspectief bij de ongedocumenteerden die in de locaties met zelfbeheer wonen.

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Een holistische verduurzamingsaanpak in Canadese en Nederlandse kwetsbare wijken.

In kwetsbare wijken kan verduurzaming een hefboom zijn om leefbaarheid te verbeteren. Het programma Verduurzaming van kwetsbare wijken vindt inspiratie in Canada. Daar helpt een holistische benadering bij de aanpak van een opeenstapeling van sociale en fysieke opgaven.

In Nederland staan we voor de ingewikkelde opgave om wijken te verduurzamen. In kwetsbare wijken, waar leefbaarheid onder druk staat, is dit extra urgent én extra lastig. Hoe kan de verduurzamingsopgave daar worden ingezet als hefboom om leefbaarheid te verbeteren? Het wiel wordt talloze malen opnieuw uitgevonden, terwijl we van elkaars ervaringen zouden moeten leren. Deze publicatie biedt lessen op basis van een vergelijking tussen Nederlandse en Canadese projecten.

Vanaf 2019 onderzoeken Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut samen met gemeenten en hun partners binnen het programma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ (VKW) hoe de verduurzamingsopgave als hefboom kan worden gebruikt om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Lees verder +

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gasthuishoudens en Oekraïense gasten.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +
Ga naar boven