Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

I&O Research voerde voor UNICEF verdiepend onderzoek uit naar de kennis en houding van kinderen en jongeren over kindermarketing voor ongezond voedsel.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Als onderdeel van het Lokaal Plan Onderwijs onderzocht DSP de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners: wat gaat goed, wat kan beter?

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan naar het werkveld van tandartsen en mondhygiënisten.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +
Ga naar boven