Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn.

Lees verder +

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Het programma SRS richt zich op regionaal aanpakken van arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf working papers over binnenlandse afstand en adoptie.

Lees verder +

Onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en KPMG in opdracht van ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lees verder +

Evaluatie van de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal voor de gemeente Den Haag

Lees verder +

In samenspraak en in opdracht van het Ministerie BZK, Provincie Limburg en regiogemeenten heeft RIGO een nulmeting “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving opgezet.

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +

Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen

Lees verder +
Ga naar boven