Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan evalueerde de voucherregeling die ZonMw tijdens de coronacrisis in het leven riep om mentale vitaliteit van werkenden te bevorderen.

Lees verder +

In opdracht van Mantelfoon voerde DSP-groep onderzoek uit naar de tevredenheid van klanten en samenwerkingspartners over hun dienstverlening.

Lees verder +

Expertise en ervaring DSP-groep met beleid op mensenhandel

Lees verder +

Middelengebruik en seksuele grensoverschrijding: een vicieuze cirkel

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de positie van mensen met een beperking die mede vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

I&O Research voerde voor UNICEF verdiepend onderzoek uit naar de kennis en houding van kinderen en jongeren over kindermarketing voor ongezond voedsel.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Als onderdeel van het Lokaal Plan Onderwijs onderzocht DSP de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners: wat gaat goed, wat kan beter?

Lees verder +
Ga naar boven