Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

6 jaar na SER-advies… Hoe staat het nu met de toegang tot arbozorg voor zzp’ers?

Lees verder +

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende levensterreinen begeleiding nodig.

Lees verder +

Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Lees verder +

Portret van Fleur, 5 jaar. Zij is geboren met het Foxg1-syndroom en woont samen met vijf anderen op een woongroep voor personen met een zeer ernstige meervoudige handicap.

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regelingen voor de zorgsector en zorgverzekeraars.

Lees verder +

DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit.

Lees verder +

Onderzoeken van Panteia naar impact van coronacrisis op zorgvervoer, in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, FNV en CNV

Lees verder +

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-Instituut voerde I&O Research een onderzoek uit onder circa duizend rokers naar de ervaringen van deze rokers tijdens de coronacrisis

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Tien levensverhalen uit Noord Veluwe dragen bij aan destigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Lees verder +

DSP-groep begeleidt en evalueert de drie pilots structureel logeren voor ouderen met een zorgvraag voor het ministerie van VWS

Lees verder +

Hoog en laag scorende gemeenten op verschillende vlakken met elkaar vergeleken

Lees verder +
Ga naar boven