Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit.

Lees verder +

Onderzoeken van Panteia naar impact van coronacrisis op zorgvervoer, in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, FNV en CNV

Lees verder +

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-Instituut voerde I&O Research een onderzoek uit onder circa duizend rokers naar de ervaringen van deze rokers tijdens de coronacrisis

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Tien levensverhalen uit Noord Veluwe dragen bij aan destigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Lees verder +

DSP-groep begeleidt en evalueert de drie pilots structureel logeren voor ouderen met een zorgvraag voor het ministerie van VWS

Lees verder +

Hoog en laag scorende gemeenten op verschillende vlakken met elkaar vergeleken

Lees verder +

Panteia heeft in opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit, Koninklijk Nederlands Vervoer, FNV en CNV onderzoek uitgevoerd naar welk deel van de kosten in het zorgvervoer werkelijk doorlopen terwijl ritten wegvallen door het coronavirus

Lees verder +

Panteia kan snel gedetailleerd inzicht verschaffen in de impact van de crisis en het sentiment bij ondernemers.

Lees verder +
Ga naar boven