Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

Lees verder +

Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen

Lees verder +

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein.

Lees verder +

Maatschappelijke kosten en opbrengsten van de wijkbasisbaan in Rotterdam en wat is nodig om dit initiatief op te schalen

Lees verder +

Als mantelzorgers even niet kunnen mantelzorgen...

Lees verder +

RIGO heeft de gemeente Hoeksche Waard ondersteund bij het opstellen van een visie Wonen, Welzijn en Zorg.

Lees verder +
Ga naar boven