Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende levensterreinen begeleiding nodig.

Lees verder +

Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Lees verder +

Portret van Fleur, 5 jaar. Zij is geboren met het Foxg1-syndroom en woont samen met vijf anderen op een woongroep voor personen met een zeer ernstige meervoudige handicap.

Lees verder +

DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit.

Lees verder +

Onderzoeken van Panteia naar impact van coronacrisis op zorgvervoer, in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, FNV en CNV

Lees verder +

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-Instituut voerde I&O Research een onderzoek uit onder circa duizend rokers naar de ervaringen van deze rokers tijdens de coronacrisis

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Tien levensverhalen uit Noord Veluwe dragen bij aan destigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Lees verder +

DSP-groep begeleidt en evalueert de drie pilots structureel logeren voor ouderen met een zorgvraag voor het ministerie van VWS

Lees verder +

Hoog en laag scorende gemeenten op verschillende vlakken met elkaar vergeleken

Lees verder +

Panteia heeft in opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit, Koninklijk Nederlands Vervoer, FNV en CNV onderzoek uitgevoerd naar welk deel van de kosten in het zorgvervoer werkelijk doorlopen terwijl ritten wegvallen door het coronavirus

Lees verder +
Ga naar boven