Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein.

Lees verder +

Maatschappelijke kosten en opbrengsten van de wijkbasisbaan in Rotterdam en wat is nodig om dit initiatief op te schalen

Lees verder +

Als mantelzorgers even niet kunnen mantelzorgen...

Lees verder +

RIGO heeft de gemeente Hoeksche Waard ondersteund bij het opstellen van een visie Wonen, Welzijn en Zorg.

Lees verder +

Onderzoek is in opdracht van de G4 samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees verder +

Een onderzoek naar de effectiviteit van de hulpverlening rondom huiselijk geweld

Lees verder +

Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties.

Lees verder +

SEOR heeft dit in opdracht van deRotterdamsezorg aan de hand van vier cases verspreid over vier zorginstellingen onderzocht. 

Lees verder +

In gesprek met Michiel van der Grinten van Oberon over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Rotterdam

Lees verder +
Ga naar boven