De Beleidsonderzoekers is het onderzoeks- en adviesbureau voor sociaal-economische vraagstukken. We leveren bruikbare en goed gefundeerde kennis voor beleid. Onze aanpak is betrokken en analytisch. We hebben oog voor mensen en systemen en voor beleid en uitvoering.

Onze expertise

De Beleidsonderzoekers is gespecialiseerd in sociale en sociaal-economische vraagstukken. Wij werken in opdracht van landelijke en lokale overheden, brancheorganisaties, sociale partners, bedrijven, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen en fondsen. We bieden een breed palet aan diensten: van probleemverkenningen tot evaluaties, van beleidsadvies tot het schrijven van handreikingen.

Opdrachtgevers vragen ons vaak voor complexe projecten waarbij veel beleidsinhoudelijke kennis nodig is. Onze expertise strekt zich uit over de volgende terreinen:

  • arbeidsmarktbeleid
  • armoede en schuldhulpverlening
  • cao’s, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
  • duurzame inzetbaarheid en hrm
  • gezond en veilig werken
  • integratie en inburgering
  • participatie en re-integratie
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid

Onze missie

Wij zijn een onpartijdig onderzoeks- en adviesbureau dat beleidsmakers bruikbare en goed gefundeerde kennis geeft voor sociale en sociaal-economische vraagstukken. Ons uitstekende onderzoek draagt daarmee bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.

Onze onderzoekers combineren een analytische insteek met maatschappelijke betrokkenheid. Ze zijn benaderbaar en hebben oog voor alle niveaus: burger, bedrijf, uitvoering, stelsel, beleid en bestuur.

Als compacte organisatie kunnen we snel en flexibel inspelen op onze opdrachtgevers. Bij de uitvoering van grote projecten en bij multidisciplinaire vraagstukken werken we vaak samen met toonaangevende andere bureaus en specialisten.

Mirjam Engelen (partner)
Lennart de Ruig (partner)
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
Nederland
Ga naar boven