Werkgevers die mensen uit specifieke doelgroepen in dienst nemen, kunnen recht hebben op loonkostenvoordelen (LKV). Uit een eerdere evaluatie van de loonkostenvoordelen bleek een hoog niet-gebruik van circa 80 procent. Dit vormde aanleiding voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in kaart te brengen wat redenen voor niet-gebruik zijn en wat de kenmerken zijn van deze werkgevers.

De Beleidsonderzoekers voerden dit onderzoek uit in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en Mediad. Dit onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, expertinterviews, focusgroepen met werkgevers en een analyse van CBS Microdata en UWV-data over LKV-toekenningen.

Lees verder
Ga naar boven