Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR heeft de ontwikkeling van arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet onderzocht, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Lees verder +

Regioplan deed onderzoek naar het subsidieprogramma 'Een nieuw bestaan, een nieuwe baan.'

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Veel media-aandacht voor evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof WIEG

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte aan het werven en matchen van zij-instromers binnen het Onderwijspact

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven naar het imago van de vuilnisman en -vrouw.

Lees verder +

Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.

Lees verder +

Samenwerken van gemeenten en informele vrouwenorganisaties bij de arbeidstoeleiding van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen

Lees verder +

De gemeente Eindhoven heeft SEOR gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze trajecten

Lees verder +
Ga naar boven