Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek in opdracht van Wij Techniek − het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche TI

Lees verder +

Evaluatieonderzoek van SEOR naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Rotterdams Scholingsfonds (RSF).

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Graafschap College samen met haar partners in het Actieplan Achterhoekse jongeren .

Lees verder +

Onderzoek van De Beleidsonderzoeker in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en Mediad, in opdracht van het ministerie van SZW.

Lees verder +

Een onderzoek naar knelpunten in de Werkloosheidswet vanuit het perspectief van werknemer, werkgever en UWV

Lees verder +

Wat is de omvang van groepen in de samenleving die met hardheden in arbeidsongeschiktheidsstelsel te maken krijgen?

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Techniek Nederland naar de informatiebehoefte van MKB-installatiebedrijven op het gebied van warmtepompen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek.

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt

Lees verder +

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

In het voorjaar van 2023 heeft De Beleidsonderzoekers tweemaal een ex-ante onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Op verzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft SEOR gekeken naar de vormgeving, doelmatigheid en doeltreffendheid van twee scholingsregelingen.

Lees verder +
Ga naar boven