Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan voerde in opdracht van het Ministerie van SZW voor deze pilot een procesevaluatie uit.

Lees verder +

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft I&O Research opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten.

Lees verder +

6 jaar na SER-advies… Hoe staat het nu met de toegang tot arbozorg voor zzp’ers?

Lees verder +

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +

Onderzoek door SEOR in opdracht van gemeente Rotterdam

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren en 3 arbeidsmarktsegmenten.

Lees verder +

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft I&O Research de dataverzameling voor het project ‘Waarde van Werk’ uitgevoerd.

Lees verder +
Ga naar boven