Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht

Lees verder +

Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Lees verder +

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte aan het werven en matchen van zij-instromers binnen het Onderwijspact

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven naar het imago van de vuilnisman en -vrouw.

Lees verder +

Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.

Lees verder +

Samenwerken van gemeenten en informele vrouwenorganisaties bij de arbeidstoeleiding van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen

Lees verder +

De gemeente Eindhoven heeft SEOR gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze trajecten

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich specifiek op de vraag welke ondernemende vaardigheden in de huidige coronatijd het meest van belang zijn om een gevoel van werkzekerheid te creëren.

Lees verder +

Onderzoek van Regioplan in opdracht van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW).

Lees verder +

Maatschappelijke kosten en opbrengsten van de wijkbasisbaan in Rotterdam en wat is nodig om dit initiatief op te schalen

Lees verder +

Welke ondernemende vaardigheden zijn in de huidige coronatijd het meest van belang om een gevoel van werkzekerheid te creëren.

Lees verder +
Ga naar boven