Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft I&O Research de dataverzameling voor het project ‘Waarde van Werk’ uitgevoerd.

Lees verder +

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ geëvalueerd.

Lees verder +

Regioplan onderzocht samen met het Athena Instituut en met subsidie van UWV de maatschappelijke impact van zeven pilots.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de effectiviteit van de aanpak 45+ van de gemeente Almere.

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van FNV.

Lees verder +

Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt?

Lees verder +

Regioplan onderzocht de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Lees verder +

Panteia droeg bij aan een rapport van Eurofound over minimumlonen

Lees verder +

Hoe effectief is de dienstverlening van UWV voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond? en hoe verschilt dat met de effectiviteit voor mensen zonder migratieachtergrond?

Lees verder +
Ga naar boven