Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Samen met Cebeon evalueerde Regioplan de inrichting en de werking van de regeling.

Lees verder +

Meerjarig onderzoek van een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van ministerie van OCW.

Lees verder +

Rapport ‘Global Entrepreneurship Monitor Nederland 2020’.

Lees verder +

SEOR was lid van het consortium dat met evaluatieonderzoek heeft beoordeeld in hoeverre het EFG zijn doelstellingen in de periode 2014-2020 heeft bereikt.

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

I&O Research laat in dit artikel zien waar de farmaceutische industrie in Nederland is gevestigd en welke gemeenten de meeste arbeidsplaatsen in de farmaceutische sector huisvesten.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research naar bekendheid en gebruik van kringloopwinkels, in kader van Nationale Kringloopweek 2020 (3 t/m 9 oktober).

Lees verder +

Regioplan onderzocht de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Lees verder +
Ga naar boven