Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Deventer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen.

Lees verder +

Stichting Onderwijsgeschillen: duurzaam noodzakelijk
Naar het best passende subsidie-instrument

Lees verder +

RIGO onderzocht voor de gemeente Middelburg de toeristische draagkracht in de binnenstad.

Lees verder +

KBA Nijmegen heeft samen met Oberon en Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

Helpen speciale instrumenten de nieuwbouw bereikbaarder te maken voor deze groep?

Lees verder +

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd voor de rekenkamercommissies van de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnink en Zeist.

Lees verder +

Eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en gemeente Amsterdam.

Lees verder +
Ga naar boven