Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR heeft de ontwikkeling van arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet onderzocht, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Lees verder +

Samen met Cebeon evalueerde Regioplan de inrichting en de werking van de regeling.

Lees verder +

Meerjarig onderzoek van een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van ministerie van OCW.

Lees verder +

Rapport ‘Global Entrepreneurship Monitor Nederland 2020’.

Lees verder +

SEOR was lid van het consortium dat met evaluatieonderzoek heeft beoordeeld in hoeverre het EFG zijn doelstellingen in de periode 2014-2020 heeft bereikt.

Lees verder +

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie.

Lees verder +

I&O Research laat in dit artikel zien waar de farmaceutische industrie in Nederland is gevestigd en welke gemeenten de meeste arbeidsplaatsen in de farmaceutische sector huisvesten.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research naar bekendheid en gebruik van kringloopwinkels, in kader van Nationale Kringloopweek 2020 (3 t/m 9 oktober).

Lees verder +
Ga naar boven