Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en gemeente Amsterdam.

Lees verder +

Belemmeringen bij geldtransacties van migranten naar familie in hun land van herkomst

Lees verder +

Onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en KPMG in opdracht van ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lees verder +

SEOR heeft de ontwikkeling van arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet onderzocht, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Lees verder +

Samen met Cebeon evalueerde Regioplan de inrichting en de werking van de regeling.

Lees verder +

Meerjarig onderzoek van een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van ministerie van OCW.

Lees verder +

Rapport ‘Global Entrepreneurship Monitor Nederland 2020’.

Lees verder +

SEOR was lid van het consortium dat met evaluatieonderzoek heeft beoordeeld in hoeverre het EFG zijn doelstellingen in de periode 2014-2020 heeft bereikt.

Lees verder +
Ga naar boven