Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van NOS uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research over de Nederlandse monarchie.

Lees verder +

Op verzoek van de gemeente Amsterdam voerde DSP-groep een verkenning uit naar het medialandschap in de stadsdelen van Amsterdam en de meerwaarde van de buurtmedia daarin.

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-instituut voerde I&O Research de dataverzameling uit voor de Kennismonitor Alcohol 2022.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het minis­terie van Justitie en Veiligheid.

Lees verder +

Op 18 mei 2022 is na de Ronde Tafel 'Woensdag Gehaktdag!' van de VBO voor de zesde maal de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek uitgereikt.

Lees verder +

Over de ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen.

Ook na de coronacrisis is er onder Nederlanders brede steun voor de parlementaire democratie en rechtsstaat. Maar het draagvlak voor in de samenleving is niet onvoorwaardelijk. Een aanzienlijke minderheid is bereid om voor urgente en complexe problemen de parlementaire democratie tijdelijk ter zijde te schuiven. Bij jongeren in de leeftijdscategorie 18-24 jaar is deze tendens sterker geworden. Dat blijkt uit het onderzoek Democratisch Bewustzijn in Nederland, dat het Verwey-Jonker Instituut eind 2021 in opdracht van de Anne Frank Stichting heeft gedaan.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +

In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden.

Lees verder +

In deze publicatie gaat I&O Research in op het gebruik van sociale media

Lees verder +

Regioplan organiseert de komende weken gratis Online KennisKamers over actuele beleidsontwikkelingen en waar nodig over de gevolgen van de coronacrisis.

Lees verder +
Ga naar boven