Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen maanden de ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’ uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het minis­terie van Justitie en Veiligheid.

Via drie expertmeetings en een focusgroep met experts hebben de onderzoekers van het Instituut onderzocht:

  • Welke registers/overzichten beschikbaar zijn die namen bevatten die verbonden zijn aan het Nederlandse slavernijverleden.
  • Of er historisch verantwoord aanvullingen zijn te maken op deze registers.
  • Hoe bruikbaar deze registers en eventuele aanvullingen zijn in het kader van eventuele verzoeken tot naamswijziging in verband met het slavernijverleden.
Lees verder
Ga naar boven