Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden.

Lees verder +

Met behulp van een webscraper verzamelde Regioplan alle reacties op bepalende persconferenties over corona-maatregelen.

Lees verder +

DSP-oprichter Paul van Soomeren schreef het hoofdstuk 'Op weg naar een sociaal veilige leefomgeving' in een uitgave van Landeskriminalamt Niedersachsen.

Lees verder +

Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHIC)

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

Evaluatie van de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld voor de Rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Lees verder +

In opdracht van NOC*NSF voerde I&O Research samen met CentERdata een representatief onderzoek uit naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Lees verder +

De startconferentie markeerde de start van het ondersteuningsprogramma Veilige Steden waar op dit moment 13 gemeenten aan deelnemen.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation ontwikkelden een beleidsinstrument dat inzicht geeft in de problematiek.

Lees verder +

Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017.

Lees verder +
Ga naar boven