Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS over de rol van gender bij geweld.

Lees verder +

Onderzoek naar de opbrengsten van pilots rechtsbijstand in de gemeente Utrecht.

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

I&O Research en Centerdata onderzochten grensoverschrijdend gedrag in de zwem-, handboog- en badmintonsport.

Lees verder +

Handvatten voor een preventieve aanpak. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder +

LIJ draagt bij aan persoonsgerichte aanpak jeugdcriminaliteit, maar kan niet zonder professioneel oordeel.

Lees verder +
Ga naar boven