Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep onderzocht in hoeverre de doelstellingen van het Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie zijn behaald.

Lees verder +

DSP-groep heeft de gemeente Den Haag en gemeente Lelystad ondersteund bij het opstellen van het plan van aanpak Preventie met Gezag.

Lees verder +

Handvatten voor meer lokale focus

Lees verder +

Nederland is voor de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit een belangrijk productieland voor cannabis en synthetische drugs en voor cocaïne een belangrijk doorvoerland. Deze drugsproductie en -handel hebben ingrijpende gevolgen voor de samenleving.

Het ministerie van JenV wil een periodieke monitor realiseren op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies in Nederland. Om invulling te geven aan de kwantitatieve indicatoren van een mogelijke toekomstige monitor heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aan DSP-groep opdracht gegeven hiernaar een verkennend onderzoek te doen.

Lees verder +

Over de lessen van de aanpak van de Van Wougroep en andere criminele jeugdgroepen

Lees verder +

In dit tussenrapport zijn de eerste (voorlopige) resultaten van het onderzoek te lezen.

Lees verder +

Onderzoek naar duiding en weging van signalen van radicalisering, terrorisme en extremisme in opdracht van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland: Samen Veilig

Lees verder +

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Regioplan voor vijf regio’s een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld.

Lees verder +
Ga naar boven