Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Over de lessen van de aanpak van de Van Wougroep en andere criminele jeugdgroepen

Lees verder +

In dit tussenrapport zijn de eerste (voorlopige) resultaten van het onderzoek te lezen.

Lees verder +

Onderzoek naar duiding en weging van signalen van radicalisering, terrorisme en extremisme in opdracht van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland: Samen Veilig

Lees verder +

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Regioplan voor vijf regio’s een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees verder +

Routekaart helpt gemeenten bij implementeren kwaliteitskader voor aanpak huiselijk geweld door wijkteams

Lees verder +

DSP heeft in opdracht van het WODC gekeken naar klaaggedrag van volwassenen naar wie pro Justitia onderzoek is verricht.

Lees verder +

Onderzoek van Regioplan en Vrije Universiteit in opdracht van het WODC naar opvang en begeleiding van deze groepen en hoe deze verbeterd kan worden.

Lees verder +

Lessen en aandachtpunten voor de aanpak van 12-min problematiek

Lees verder +

Een onderzoek naar de effectiviteit van de hulpverlening rondom huiselijk geweld

Lees verder +
Ga naar boven