Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Binnenlands Bestuur.

Lees verder +

DSP deed in opdracht van het WODC een scoping review naar literatuur die betrekking heeft op de effectiviteit van opsporingsmethoden van de politie.

Lees verder +

Slachtoffermonitor uitgevoerd door I&O Research en Universiteit Twente in opdracht van het WODC.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen en Praktikon.

Lees verder +
Ga naar boven