Onderzoek door De Beleidsonderzoekers en Significant APE in opdracht van het ministerie van SZW.

Overheidsloketten zijn te zien als ingang voor de burger bij de overheid en als toegangsplek voor allerlei zaken die burgers nodig kunnen hebben. Met name mensen die meerdere voorzieningen tegelijkertijd gebruiken (ook wel: multigebruikers), kunnen bij loketten op complexiteit stuiten. De Beleidsonderzoekers deden samen met Significant APE onderzoek naar multigebruikers en hun ervaringen met voorzieningenloketten.

Het ministerie van SZW was opdrachtgever voor dit onderzoek. Op hun verzoek brachten werden de ervaringen in beeld gebracht van multigebruikers die in ieder geval voor hun werk van voorzieningen gebruik maken en die daarnaast ook voorzieningen uit andere levensdomeinen nodig hebben, zoals voor thuis of vanuit de zorg.

Lees verder
Ga naar boven