Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat landelijk opereert in de onderwijs- en welzijnssector.

Belangrijke thema's zijn: de lokale educatieve agenda, onderwijsachterstandenbeleid, jeugdbeleid, monitoring en evaluatie van beleid, onderwijshuisvesting, school en veiligheid, voor- en vroegschoolse educatie, schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten. kwaliteitszorg en sociale competentie. Oberon verleent ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid. Oberon besteedt daarbij met name aandacht aan de regierol die landelijke en lokale overheden steeds vaker krijgen bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid.

Eef Jacobs en Ton Klein (directie)
Marja Knegt (office manager/algemene zaken)
St. Jacobsstraat 12 4e etage
3511 BS UTRECHT
Nederland
Postbus 1423
3500 BK UTRECHT
Nederland
Ga naar boven