Segregatie in het primair en voortgezet onderwijs neemt toe. Leerlingen met diverse achtergronden gaan minder vaak naar dezelfde school en zitten minder vaak bij elkaar in de klas. Dit is niet wenselijk. Juist een gemengde schoolomgeving draagt bij aan diverse aspecten van burgerschap en daarmee aan sociale cohesie in de maatschappij. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon tussen 2023-2024 samen met Kohnstamm, KBA en SEOR onderzoek gedaan naar onderwijssegregatie.

Lees verder
Ga naar boven