Om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de periode van 2019-2024 subsidie beschikbaar gesteld.

Met financiering van het NRO monitort Oberon samen met de Universiteit Utrecht en het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2024 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen. Naast het monitoronderzoek vindt er ook een afzonderlijk verdiepend onderzoek plaats, het 'image-onderzoek' genaamd. Dit onderzoek gaat over de impact en opbrengsten van de subsidie en is geen onderdeel van de monitor. Ook heeft Oberon in het najaar van 2022 in opdracht van het ministerie een viertal sessies met diverse partijen georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid en maatregelen om deze visie te realiseren.

Lees verder
Ga naar boven