Internationale samenwerking is cruciaal voor goede wetenschap. Maar wat als onze kennis tegen ons wordt gebruikt en het de nationale veiligheid van ons land aantast? Statelijke en criminele actoren gebruiken kennis steeds vaker als strategisch machtsmiddel, wat een bedreiging vormt voor onze belangen, waarden en veiligheid. Het kabinet werkt actief samen met de kennissector aan het verbeteren van kennisveiligheid, en heeft Oberon en Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar het kennisveiligheidsbeleid van universiteiten en hogescholen.

Lees verder
Ga naar boven